Pracownia Innowacji

Pracownia Innowacji działająca w ramach Instytutu Informatyki i Mechatroniki WSG jest jednostką prowadzącą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz popularyzatorską w sferze szeroko rozumianych, interdyscyplinarnych badań dotyczących poszukiwania, analizowania i wdrażania innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań na wielu płaszczyznach.

W skład Pracowni Innowacji  wchodzą specjaliści z zakresu statystyki i ekonometrii, matematyki, zarządzania i marketingu, finansów, metodologii badań, nowoczesnej edukacji i technologii informatycznych.

Wykonujemy m.in. zlecenia na projekty badawcze oraz specyficzne zamówienia klientów, zamawiane badania dla jednostek publicznych i podmiotów komercyjnych.