Platforma Projektowo-Studialna

Platforma Projektowo-Studialna jest jednostką funkcjonującą przy Instytucie Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej WSG.

Zajmuje się realizacją projektów architektoniczno-urbanistycznych o wysokim stopniu aplikacyjności.

Najlepsi studenci ostatnich lat studiów wykonują, pod opieką wykładowców - specjalistów projektantów, zadania projektowe dla klientów zewnętrznych Uczelni.

Platforma stanowi niezwykle cenne uzupełnienie procesu dydaktycznego i daje studentom możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.