strona główna

    Centrum Badań Regionalnych i Lokalnych jest wyspecjalizowaną jednostką badawczo-projektową, dysponującą doświadczonymi zespołami eksperckimi, realizującymi usługi w obszarach: studiów rewitalizacyjnych, analiz społecznych i rynkowych, badań turystycznych, architektonicznych prac projektowo-studialnych, innowacji i analiz ekonomicznych oraz tłumaczeń specjalistycznych.

    Jednostki strukturalne CBRiL od kilku lat współpracują aktywnie z lokalnymi środowiskami społecznymi, samorządowymi i gospodarczymi kraju, wykonując na ich rzecz liczne opracowania i wdrożenia projektowe, wnoszące realny wkład intelektualny i materialny do rzeczywistości społecznej i praktyki gospodarczej poszczególnych regionów.

    Bazę ekspercko-wykonawczą dla działalności badawczej i projektowej CBRiL stanowi młoda kadra naukowa uczelni o wysokiej pozycji na liście liderów prywatnych szkół wyższych w Polsce - Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Gruntowne przygotowanie merytoryczne specjalistów CBRiL, ich solidna praktyka badawczo-projektowo-wdrożeniowa, a wreszcie - entuzjazm i nakierowanie na osiągnięcie w pełni weryfikowalnych efektów pracy, dają gwarancję profesjonalnej i terminowej realizacji uzgodnionych zleceń.

    Szczegóły oferty znajdą Państwo na stronach poszczególnych Pracowni.

 

Zapraszamy do współpracy.